Κλινική Χειρουργικής Ογκολογίας, ΠΑ.Γ.Ν.Η.

 

Τα 4-ψήφια τηλέφωνα που δίνονται είναι εσωτερικά. Για να τα καλέσετε από εξωτερική γραμμή, πρέπει να βάλετε το πρόθεμα 281340

   
Τμήμα  Τηλέφωνα  

Δερματολογικό - Πλαστ.χειρουργική Μανιός /Δ
ΚΤΗΡΙΟ /ΥΠΟΓΕΙΟ

5322  
Μαστού /Δ ΚΤΗΡΙΟ /ΙΣΟΓΕΙΟ 2265  
   
Δ/ντής 2392  
Προϊσταμένη 2304
Γραμματεία Κλινικής 2382, FAX 392382
Γραμματεία Μαστού 2674
Νοσηλευτές/τριες 2381
Ειδικευόμενοι 2826.2039
Εφημερεύων 2039
Σεμινάρια 2378
Eelco de Bree 2056  
Ι.Ασκοξυλάκης 2872  
Α.Μανιός 2055, 5322 (Υπόγειο)  
Ι.Μελισσάς 2387, 4834 FAX: 542090  
Ι.Ρωμανός 2383  
Γ.Σχορετσανίτης  2384