Κλινική Χειρουργικής Ογκολογίας, ΠΑ.Γ.Ν.Η.

Χρυσούλα Παπαδάκη