Κλινική Χειρουργικής Ογκολογίας, ΠΑ.Γ.Ν.Η.

Δευτέρα

07:30 – 08:00
Επίσκεψη ειδικευομένων και φοιτητών
08:00 – 09:00
Επίσκεψη επιμελητή, ειδικευομένων, φοιτητών
08:00 – 15:00
Τακτικά χειρουργεία – (Με τοπική αναισθησία, ανά 15νθήμερο)
09:00
Μάθημα φοιτητών
09:30
Τακτικά εξωτερικά ιατρεία, προεγχ. έλεγχος τακτικών εισαγωγών
14:00
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
Συζήτηση περιστατικών (καθιστή επίσκεψη-παρουσίαση όλων των ασθενών της κλινικής και των ιατρικών φακέλων τους από τους φοιτητές της κλινικής άσκησης με την ευθύνη των ειδικευομένων)
Research meeting (άπαξ μηνιαίως)
Journal club
Audit επιπλοκές και θάνατοι (άπαξ μηνιαίως)
15:00
Μεσημβρινή επίσκεψη εφημερεύοντος επιμελητού και ειδικευομένου
20:00
Απογευματινή επίσκεψη εφημερεύοντος ειδικευομένου, ενημέρωση εφημερεύοντος ειδικευμένου
21:00
Ενημέρωση Διευθυντού κλινικής από τον εφημερεύοντα ειδικευόμενο

Τρίτη

07:30 – 08:00
Επίσκεψη ειδικευομένων και φοιτητών
08:00 – 09:00
Επίσκεψη επιμελητή, ειδικευομένων, φοιτητών
08:00 – 15:00
Τακτικά χειρουργεία
15:00
Μεσημβρινή επίσκεψη εφημερεύοντος επιμελητού και ειδικευομένου
20:00
Απογευματινή επίσκεψη εφημερεύοντος ειδικευομένου, ενημέρωση εφημερεύοντος ειδικευμένου
21:00
Ενημέρωση Διευθυντού κλινικής από τον εφημερεύοντα ειδικευόμενο

Τετάρτη

07:30 – 08:00
Επίσκεψη ειδικευομένων και φοιτητών
08:00 – 09:30
Επίσκεψη Διευθυντού κλινικής, ειδικευμένων, ειδικευομένων και φοιτητών
09:30
Τακτικά εξωτερικά ιατρεία, προεγχ. έλεγχος τακτικών εισαγωγών
14:00
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα – Παρουσιάσεις φοιτητών
15:00
Μεσημβρινή επίσκεψη εφημερεύοντος επιμελητού και ειδικευομένου
20:00
Απογευματινή επίσκεψη εφημερεύοντος ειδικευομένου, ενημέρωση εφημερεύοντος ειδικευμένου
21:00
Ενημέρωση Διευθυντού κλινικής από τον εφημερεύοντα ειδικευόμενο

Πέμπτη

07:30 – 08:00
Επίσκεψη ειδικευομένων και φοιτητών
08:00 – 09:00
Επίσκεψη επιμελητή, ειδικευομένων, φοιτητών
08:00 - 15:00
Τακτικά χειρουργεία
15:00
Μεσημβρινή επίσκεψη εφημερεύοντος επιμελητού και ειδικευομένου
20:00
Απογευματινή επίσκεψη εφημερεύοντος ειδικευομένου, ενημέρωση εφημερεύοντος ειδικευμένου
21:00
Ενημέρωση Διευθυντού κλινικής από τον εφημερεύοντα ειδικευόμενο

Παρασκευή

07:30 – 08:00
Επίσκεψη ειδικευομένων και φοιτητών
08:00 - 15:00
Τακτικά χειρουργεία
09:00 - 10:00
Επίσκεψη Διευθυντού κλινικής
20:00
Απογευματινή επίσκεψη εφημερεύοντος ειδικευομένου, ενημέρωση εφημερεύοντος ειδικευμένου
21:00
Ενημέρωση Διευθυντού κλινικής από τον εφημερεύοντα ειδικευόμενο

Σάββατο & Κυριακή

08:30 – 09:00
Επίσκεψη ειδικευομένων και φοιτητών
20:00
Απογευματινή επίσκεψη εφημερεύοντος ειδικευομένου, ενημέρωση εφημερεύοντος ειδικευμένου
21:00
Ενημέρωση Διευθυντού κλινικής από τον εφημερεύοντα ειδικευόμενο