Κλινική Χειρουργικής Ογκολογίας, ΠΑ.Γ.Ν.Η.

ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΟΧΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ

Υπεύθυνος: Ιωάννης Ρωμανός

Η Μονάδα Περιοχικών Θεραπειών οργανώθηκε από την Κλινική Χειρουργικής Ογκολογίας στο πλαίσιο προσφοράς ολοκληρωμένων και σύγχρονων Ογκολογικών υπηρεσιών στον πληθυσμό της Κρήτης. Η λειτουργία της ξεκίνησε το 1999 και μέχρι σήμερα εφαρμόζει ευρύ φάσμα περιοχικών θεραπειών πολλές από τις οποίες είναι πρωτοποριακές.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η περιοχική χημειοθεραπεία ή «χειρουργικώς κατευθυνόμενη χημειοθεραπεία» άρχισε να εφαρμόζεται στις αρχές της δεκαετίας του 1980 στην Αμερική και σε Ογκολογικά κέντρα της Ευρώπης και της Ιαπωνίας, κυρίως σε ερευνητικό επίπεδο. Τα αποτελέσματα των κλινικών ερευνών στη δεκαετία του 1990, εδραίωσαν την θέση της στην αντιμετώπιση ασθενών με προχωρημένες μορφές συμπαγών κακοηθειών που δεν ανταποκρίνονται στους συμβατικούς θεραπευτικούς χειρισμούς. Η εφαρμογή της απαιτεί εξειδικευμένο προσωπικό και εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας. Στόχος της είναι η επίτευξη λίαν υψηλών συγκεντρώσεων χημειοθεραπευτικών στον όγκο, γεγονός που την κάνει να υπερέχει από την συστηματική χημειοθεραπεία. Αυτό επιτυγχάνεται με την έγχυση των φαρμάκων είτε δια της αιματικής οδού είτε απευθείας στην επιφάνεια του όγκου. Τέλος η κυτταροκτόνος δράση ενισχύεται από την εφαρμογή υποξίας ή υπερθερμίας.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Αναλυτικότερα οι τεχνικές που εφαρμόζονται είναι οι ακόλουθες:

 • Συνεχής ενδοπεριτοναϊκή έκπλυση σε συνδυασμό με υπερθερμία
  (Continuous Hyperthermic Peritoneal Perfusion Chemotherapy)

  Κακοήθειες με ενδοπεριτοναϊκή διασπορά (καρκίνος ωοθηκών, καρκίνος σκωληκοειδούς αποφύσεως, ψευδομύξωμα περιτοναίου, καρκίνος στομάχου κ.ά.)
 • Ενδαρτηριακή έκπλυση με αποκλεισμό ροής, υποξαιμία και αιμοκάθαρση
  (Stop-Flow Chemotherapy + Hemofiltration)

  Ανεγχείρητες ή τοπικώς εκτεταμένες κακοήθειες πυέλου, περιτοναϊκήςκοιλότητος, πρωτοπαθής μη μικροκυτταρικός ή μεταστατικός καρκίνος πνεύμονος, κακόηθες λέμφωμα κ.ά.
 • Ενδαρτηριακή χημειοθεραπεία ήπατος μέσω καθετήρος της ηπατικής αρτηρίας με τη χρήση φορητής αντλίας
  (Hepatic Arterial Infusion)

  Πρωτοπαθείς και μεταστατικοί όγκοι ήπατος
 • Χημειοεμβολισμός ήπατος
  Πρωτοπαθείς και μεταστατικοί όγκοι ήπατος
 • Ενδαρτηριακή χημειοθεραπεία άκρων με αγγειακή απομόνωση και υπερθερμία
  (Isolated Limb Perfusion)

  Μελανώματα ή όγκοι μαλακών μορίων
 • Ενδοπεριτοναϊκή έγχυση χημειοθεραπείας υψηλού όγκου
  Κακοήθης ασκίτης

ΔΟΜΗ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Οι θεραπείες εφαρμόζονται με βάση ερευνητικά πρωτόκολλα που έχουν λάβει την έγκριση της Επιτροπής Δεοντολογίας και της Επιστημονικής Επιτροπής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου και σε συνεργασία με Ογκολογικά κέντρα του Εξωτερικού. Η Μονάδα συνεργάζεται στενώς με την Παθολογική Ογκολογική Κλινική, την Κλινική Μαιευτικής και Γυναικολογίας, το Τμήμα Επεμβατικής Ακτινολογίας, το Ακτινοθεραπευτικό τμήμα, την Αναισθησιολογική Κλινική και τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Το προσωπικό της Μονάδας συμμετέχει ενεργά στο Ογκολογικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου που συνεδριάζει κάθε 15 ημέρες.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Ερευνητικά ενδιαφέροντα αποτελούν η διερεύνηση σε κυτταρικό επίπεδο της δράσης νέων χημειοθεραπευτικών φαρμάκων καθώς και η επίδραση της υπερθερμίας και της υποξίας, η μελέτη των αιμοδυναμικών και αναπνευστικών μεταβολών κατά την διάρκεια των αγγειακών αποκλεισμών, η μελέτη της απεικονιστικής μεταβολής των όγκων με Αξονική και Μαγνητική τομογραφία, καθώς και η κλινική πορεία και η η επιβίωση των ασθενών.Σε συνεργασία με την Παθολογική Ογκολογική Κλινική βρίσκεται σε εξέλιξη πρωτόκολλο συνδυασμού περιοχικής χημειοθεραπείας ήπατος με FUDR και συστηματικής χορήγησης CPT-11/LV5FU στη θεραπεία ηπατικών μεταστάσεων από καρκίνο παχέος εντέρου και ορθού.Σε συνεργασία με το Εργαστήριο Κυτταρικής Βιολογίας του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, βρίσκεται σε εξέλιξη το πρωτόκολλο με θέμα: Διερεύνηση του μηχανισμού του κυτταρικού θανάτου που προκαλείται από τη συνδυασμένη δράση ταξανών και υπερθερμίας.Σε συνεργασία με την Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, το ερευνητικό πρωτόκολλο μελέτης της καμπύλης πίεσης-όγκου προ και μετά τον αποκλεισμό της αιματικής ροής.Στις επιστημονικές δραστηριότητες της Μονάδας περιλαμβάνονται η δημοσίευση αποτελεσμάτων σε Ελληνικά και Ξενόγλωσσα περιοδικά, ανακοινώσεις σε Ελληνικά και Ξένα συνέδρια, η οργάνωση Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων καθώς και η δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού με χρήση οπτικοακουστικών μέσων.Ακόμη αξίζει να αναφερθεί η δημοσίευση τροποποίησης της μεθόδου συνεχούς ενδοπεριτοναϊκής έκπλυσης με τη δημιουργία τεχνητού ασκίτη, καθώς και η πρώτη συνεδρία περιοχικής χημειοθεραπείας πνεύμονος. Απώτερο στόχο αποτελεί ο καθορισμός της θέσης της περιοχικής χημειοθεραπείας στο ευρύ πλέγμα των Ογκολογικών υπηρεσιών που προσφέρονται σήμερα από τις διάφορες ειδικότητες της Ιατρικής.

Προσθήκη σχολίου

επιστροφή στην κορυφή