Κλινική Χειρουργικής Ογκολογίας, ΠΑ.Γ.Ν.Η.

ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ – ΟΡΘΟΥ

Υπεύθυνος: Μανούσος Χριστοδουλάκης

Η Μονάδα χειρουργικών παθήσεων Παχέος Εντέρου και ορθού οργανώθηκε από την Κλινική Χειρουργικής Ογκολογίας στο πλαίσιο της προσφοράς σύγχρονων υπηρεσιών υγείας σ’ένα δύσκολο και απαιτητικό τομέα. Λειτουργεί από το 2000 και η δημιουργία της βασίστηκε στην ανάγκη για εξειδικευμένη φροντίδα των ασθενών με καλοήθεις και κακοήθεις παθήσεις του παχέος εντέρου, του ορθού και του πρωκτού. Στην Κλινική Χειρουργικής Ογκολογίας αντιμετωπίζονται χειρουργικά ετησίως πολυάριθμες περιπτώσεις νοσημάτων παχέος εντέρου και ορθού, πράγμα που επιτρέπει την απόκτηση σημαντικής εμπειρίας και καθιστά την κλινική κέντρο αναφοράς για την αντιμετώπιση εξειδικευμένων περιπτώσεων. Σημειωτέον ότι τα αποτελέσματα της Μονάδας είναι συγκρίσιμα με εξειδικευμένα κέντρα του εξωτερικού.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Σκοπός του επιστημονικού προσωπικού της Μονάδας είναι η παροχή της καλύτερης και πιο σύγχρονης θεραπείας για παθήσεις όπως:

 • Καρκίνος του παχέος εντέρου και του ορθού
 • Καλοήθεις παθήσεις ορθοπρωκτικού δακτυλίου (οξεία και χρόνια ραγάδα πρωκτού, αιμορροϊδοπάθεια, περιεδρικά αποστήματα και συρίγγια, επώδυνα σύνδρομα, περιπρωκτικά κ.α)
 • Καλοήθεις παθήσεις του παχέος εντέρου (εκκολπωματίτιδα, σύνδρομα πολυποδίασης κα.)
 • Διαταραχές πυελικού εδάφους (ακράτεια κοπράνων, δυσκοιλιότητα, πρόπτωση ορθού, ορθοκήλες κ.α)
 • Φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου (Νόσος Crohn και ελκώδης κολίτιδα)

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ενας από τους στόχους του Ιατρείου είναι η συνεχόμενη και αποτελεσματική μετεγχειρητική παρακολούθηση των χειρουργημένων (είτε από το τμήμα μας είτε από άλλα τμήματα ή νοσοκομεία) ασθενών για παθήσεις παχέος εντέρου και ορθού, καθώς και η παροχή εξειδικευμένης διάγνωσης ή θεραπείας σε ασθενείς της κοινότητας. Με την καταγραφή σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων των στοιχείων των χειρουργημένων ασθενών καθώς και των αποτελεσμάτων της χειρουργικής πορείας τους, δίνεται η δυνατότητα συνεχούς, συστηματικής και πλήρους παρακολούθησης τους. Επίσης γίνεται δυνατός ο έλεγχος της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών με σκοπό τη διαρκή αξιολόγηση και βελτίωσή τους.

Επιπλέον, πραγματοποιούνται οι παρακάτω επεμβάσεις:

 • Διαπρωκτική Ενδοσκοπική Χειρουργική (Transanal Endoscopic microsurgery)
  Περίπου 40% του πληθυσμού στον δυτικό κόσμο θα αναπτύξει πολύποδες ή αδενώματα. Η αφαίρεση των βλαβών αυτών είναι σημαντική μιας και μειώνει τις πιθανότητες ανάπτυξης καρκίνου. Ευμεγέθεις καλοήθεις βλάβες ή περιπτώσεις καρκινώματος σε αρχικά στάδια που εντοπίζονται στο ορθό μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά με τοπική εκτομή. Με τη συσκευή Διαπρωκτικής Ενδοσκοπικής Μικροχειρουργικής (ΤΕΜ) μπορεί να γίνει αφαίρεση βλαβών με μεγάλη ακρίβεια, ιδιαίτερα με την χρήση της τρισδιάστατης απεικόνισης. Με τη συσκευή ΤΕΜ μπορεί να γίνει διατήρηση των σφιγκτήρων και να αποφευχθούν ριζικές επεμβάσεις που οδηγούν τους ασθενείς σε μόνιμη κολοστομία. Επίσης το κόστος με τη συσκευή ΤΕΜ μειώνεται κατά το ήμισυ περίπου σε σχέση με τις ριζικές επεμβάσεις. Η Μονάδα διαθέτει την συσκευή ΤΕΜ (Richard Wolf) που στην πλήρη της μορφή είναι η πρώτη στην Ελλάδα. Το πρσσωπικό έχει εκπαιδευτεί στη χρήση της στο εξωτερικό.
 • Λαπαροσκοπική Χειρουργική Παχέος Εντέρου
  Το επιστημονικό δυναμικό της Κλινικής ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την λαπαροσκοπική χειρουργική του παχέος εντέρου και διαθέτει μέλη εκπαιδευμένα σε προχωρημένες τεχνικές λαπαροσκοπικής χειρουργικής. Σκοπός είναι μέσα στα επόμενα έτη να προωθήσει ακόμη περισσότερο την εφαρμογή της λαπαροσκοπικής χειρουργικής στην θεραπεία των παθήσεων Παχέος Εντέρου.

ΔΟΜΗ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Η Μονάδα μας συνεργάζεται στενά σε κλινικό και ερευνητικό επίπεδο με άλλα Τμήματα και Ειδικότητες προκειμένου να προσφέρει συντονισμένες υπηρεσίες στους ασθενείς. Τα τμήματα αυτά είναι:

 • Τμήμα Παθολογικής Ανατομικής που αποτελεί ένα από τα λίγα τμήματα που διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό για την μελέτη των παθήσεων του παχέος εντέρου και του ορθού.
 • Τμήμα Γαστρεντερολογίας με σκοπό την έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία καθώς και την μετεγχειρητική παρακολούθηση ασθενών με παθήσεις του παχέος εντέρου και του ορθού.
 • Τμήμα Ακτινοδιαγνωστικής με σκοπό την ακριβέστερη προεγχειρητική απεικόνιση αλλά και σταδιοποίηση. Αξίζει εδώ να αναφερθεί το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της Μονάδας για την προεγχειρητική σταδιοποίηση του καρκίνου του ορθού που γίνεται με ευρεία χρήση της Μαγνητικής Τομογραφίας. Με αυτό τον τρόπο είναι δυνατό να σχεδιασθεί και να χορηγηθεί στον ασθενή προεγχειρητικά η κατάλληλη ακτινοθεραπεία ή και χημειοθεραπεία κάτι που έχει αποδειχθεί ότι μειώνει σημαντικά τα ποσοστά τοπικής υποτροπής και αυξάνει τα ποσοστά επιβίωσης.
 • Τμήμα Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας για το σχεδιασμό και την διενέργεια προεγχειρητικής ή μετεγχειρητικής ακτινοθεραπείας σε ασθενείς με κακοήθη νοσήματα.
 • Τμήμα Παθολογικής Ογκολογικής του για το σχεδιασμό και τη διενέργεια χημειοθεραπείας ασθενών με καρκίνο του παχέος εντέρου αλλά και για την απώτερη μετεγχειρητική τους παρακολούθηση.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ

Η Μονάδα έχει και ερευνητικό έργο συμμετέχοντας ενεργά σε πρωτόκολλα που αφορούν στις παθήσεις του παχέος εντέρου και του ορθού. Εξ’αυτών τα πιο σημαντικά είναι:

 • Η ερυθυροποιητίνη σε ασθενείς με καρκίνο του παχέος εντέρου και ορθού. «Η επίδραση της προεγχειρητικής χορήγησης ερυθροποιητίνης σε ασθενείς με καρκίνο του παχέος εντέρου και ήπια αναιμία και η σημασία των περιγχειρητικών τιμών των κυτταροκινών IL-1, IL-6, & TNF-a»
 • Προεγχειρητική σταδιοποίηση με τη χρήση Μαγνητικής Τομογραφίας για τον καρκίνο του ορθού.

Προσθήκη σχολίου

επιστροφή στην κορυφή