Κλινική Χειρουργικής Ογκολογίας, ΠΑ.Γ.Ν.Η.

ΜΟΝΑΔΑ ΜΑΣΤΟΥ

Υπεύθυνος: κ. Ι. Ασκοξυλάκης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Μονάδα Μαστού οργανώθηκε από την Κλινική Χειρουργικής Ογκολογίας και λειτουργεί από το 1990 και είναι σε θέση να προσφέρει τις πλέον σύγχρονες εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας υψηλού επιπέδου στην αντιμετώπιση των ασθενών με παθήσεις μαστού. Οι παροχές υγείας είναι ισάξιες αυτών που προσφέρονται στις πλέον προηγμένες χώρες και στην πλειονότητα των περιπτώσεων γίνεται σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα και τις προϋποθέσεις που ορίζονται από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Μαστολογίας (EUSOMA). Η Μονάδα στελεχώνεται από έμπειρους και εξειδικευμένους ιατρούς με θητεία σε διάφορα καταξιωμένα κέντρα του εξωτερικού και είναι σε επιστημονική επικοινωνία και συνεργασία ιδρύματα όπως: European Institute of Oncology, Milan Cancer Institute, Netherlands Cancer Institute.

Στόχοι μας είναι: η έγκαιρη διάγνωση, η ογκολογικά άρτια θεραπεία με το βέλτιστο κοσμητικό αποτέλεσμα, παράταση της επιβίωσης με καλή ποιότητα ζωής.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Ο καρκίνος του μαστού αποτελεί σοβαρή μάστιγα, μια στις δέκα γυναίκες θα νοσήσει στη διάρκεια ζωής της, είναι η συχνότερη αιτία θανάτου στις γυναίκες μετά τον καρκίνο του πνεύμονα. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μεγάλη εξέλιξη στην διάγνωση και την αντιμετώπιση της νόσου. Στον καρκίνο του μαστού δεν υπάρχει πρωτογενής πρόληψη και αυτό καθιστά κανόνα την έγκαιρη διάγνωση (Ενημέρωση-αυτεξέταση, κλινική εξέταση-μαστογραφία) που αποτελεί τον θεμέλιο λίθο της θεραπείας. Σήμερα με τη ραγδαία πρόοδο της τεχνολογίας η πρώιμη διάγνωση είναι εφικτή. Η σύγχρονη χειρουργική του μαστού προσφέρει πλέον πολλές θεραπευτικές επιλογές πέραν της ακρωτηριαστικής μαστεκτομής. Ο συνδυασμός της ογκολογικής εγχείρησης με την πλαστική αποκατάσταση καθώς και η τεχνική της ογκοπλαστικής είναι σημαντικά όπλα για την σωστή θεραπευτικά εγχείρηση με διατήρηση της αισθητικής εικόνας των ασθενών. Η βαθύτερη κατανόηση της νόσου και βελτίωση των συμπληρωματικών θεραπειών προσφέρουν τη δυνατότητα στοχευμένων θεραπειών ανάλογα με την κάθε περίπτωση. Σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι απαραίτητη η Χημειοθεραπεία.

Το αποτέλεσμα της σύγχρονης αντιμετώπισης είναι η πλήρης θεραπεία σε πολλές περιπτώσεις και η παράταση της επιβίωσης με καλλίτερη ποιότητα ζωής.

Προυποθέσεις για την σωστή θεραπευτική αντιμετώπιση είναι: σωστή ενημέρωση ασθενών και ιατρών η πολυεπιστημονικη προσέγγιση της νόσου από ομάδα ιατρών διαφορετικών ειδικοτήτων που να είναι εξειδικευμένοι στο αντικείμενο και η μακροχρόνια παρακολούθηση των ασθενών.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η Μονάδα προσφέρει τη δυνατότητα σε όλους τους ασθενείς που απευθύνονται σε αυτή να εξασφαλίσουν την πλήρη διαγνωστική προσπέλαση και ολοκληρωμένη θεραπευτική αντιμετώπιση για τις καλοήθεις και κακοήθεις παθήσεις του μαστού.

Τακτικό εξωτερικό ιατρείο: Λειτουργεί δύο φορές την εβδομάδα άρτια στελεχωμένο από εξειδικευμένο Ιατρικό και Νοσηλευτικό προσωπικό.

Διάγνωση: Συνεργασία με το Ακτινοδιαγνωστικό τμήμα ( Μονάδα μαστογραφίας, Υπερήχους, Μαγνητική μαστογραφία) και τη Πυρηνική Ιατρική για τα πλέον δύσκολα διαγνωστικά προβλήματα και την προεγχειρητική εντόπιση των μη ψηλαφητών βλαβών με συρμάτινο οδηγό και με ραδιοισότοπα (R.O.L.L.),κατευθυνόμενες με τους υπερήχους διαγνωστικές βιοψίες (FNA, TRU-CUT).

Χειρουργικές επεμβάσεις: Πραγματοποιούνται όλες οι επεμβάσεις που αφορούν στις καλοήθεις και κακοήθεις παθήσεις:

  • Βιοψία εκτομής
  • Επεμβάσεις διατήρησης του μαστού (Ογκεκτομή, τεταρτεκτομή)
  • Μαστεκτομή
  • Βιοψία λεμφαδένος φρουρού (Sentinel Lymph Node Biopsy)
  • Μασχαλιαίος λεμφαδενικός καθαρισμός (όπου είναι απαραίτητος)
  • Επεμβάσεις Ογκοπλαστικής
  • Επεμβάσεις πλαστικής αποκατάστασης του μαστού μετά από μαστεκτομή

Σύμφωνα με την τεκμηριωμένη άποψη η μαστεκτομή δεν προσφέρει «ριζικότερη θεραπεία» και οι ασθενείς δεν ζούνε περισσότερο, στην κλινική μας στο 90% των περιπτώσεων των ασθενών που χειρουργούνται διατηρείται ο μαστός. Όταν η μαστεκτομή είναι απαραίτητη πρέπει να γίνεται πλαστική αποκατάσταση άμεση ή απώτερη και πεποίθηση μας είναι ότι καμία ασθενής δεν πρέπει να βγαίνει από το χειρουργείο χωρίς μαστό.

Η Μονάδα Μαστού της Κλινικής Χειρουργικής Ογκολογίας (πρώτη στην Ελλάδα) εφαρμόζει από το 1997 την τεχνική της Βιοψίας του Λεμφαδένα Φρουρού με δυο μεθόδους και έχει την μεγαλύτερη εμπειρία στην χώρα μας. Με την τεχνική αυτή διατηρείται η μασχάλη, μειώνεται ο χρόνος νοσηλείας σε μία ημέρα και αποφεύγονται οι επιπλοκές του λεμφαδενικού καθαρισμού (λεμφοίδημα, δυσπραγία του χεριού) και έχουμε το ίδιο διαγνωστικό και θεραπευτικό αποτέλεσμα.

Συμπληρωματικές Θεραπείες: Η μονάδα συνεργάζεται με την Παθολογική Ογκολογική Κλινική και το Τμήμα Ακτινοθεραπείας για την χορήγηση χημειοθεραπείας ορμονοθεραπείας θεραπεία –στόχος- και ακτινοθεραπείας σύμφωνα με τις υποδείξεις του Ογκολογικού Συμβουλίου.

Υποστήριξη ασθενών: Συνεργασία με την Κοινωνική Υπηρεσία και το τμήμα Ψυχολογίας για την υποστήριξη ασθενών που έχουν ανάγκη.

Παρακολούθηση των ασθενών (follow – up): Διαρκής συστηματική παρακολούθηση των ασθενών μας με καλοήθη ή κακοήθη νοσήματα

Προσθήκη σχολίου

επιστροφή στην κορυφή