Κλινική Χειρουργικής Ογκολογίας, ΠΑ.Γ.Ν.Η.

ΜΟΝΑΔΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ

Υπεύθυνος: Γεώργιος Σχορετσανίτης

Η Μονάδα Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων οργανώθηκε από την Κλινική Χειρουργικής Ογκολογίας στο πλαίσιο της προσφοράς σύγχρονων υπηρεσιών υγείας στον πληθυσμό της Κρήτης στον τομέα αυτό. Η λειτουργία της χρονολογείται από την Ιδρυση της Κλινικής καθώς θεωρήθηκε σημαντικό σε ένα μέρος όπως η Κρήτη (από τα μέρη με τον υψηλότερο επιπολασμό θυρεοειδοπαθειών στην Ευρώπη) να υπάρχει μία μονάδα ενδοκρινικών παθήσεων.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η ραγδαία εξέλιξη των γνώσεών μας στο πεδίο της Ενδοκρινολογίας τις τελευταίες δεκαετίες, η ανάπτυξη νέων και ακριβέστερων μεθόδων διάγνωσης των παθήσεων των ενδοκρινών αδένων και εντοπίσεως των ενδοκρινικών όγκων, οδήγησε, όπως είναι φυσικό, στην εμφάνιση ανανεωμένου ενδιαφέροντος στη χειρουργική αντιμετώπιση αυτών των παθήσεων και την αύξηση της σχετικής βιβλιογραφίας σε παγκόσμια κλίμακα.

Την ίδρυση το 1979 της Διεθνούς Ενώσεως Χειρουργών Ενδοκρινών Αδένων ακολούθησε η ίδρυση Εθνικών Εταιρειών, όπως το 1987 στη χώρα μας, και αντίστοιχων Τμημάτων σε μεγάλα Νοσοκομεία.

ΔΟΜΗ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Το Τμήμα Ενδοκρινικής Χειρουργικής είναι αναπόσπαστο κομμάτι της Κλινικής της Χειρουργικής Ογκολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης από την αρχή της λειτουργίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου και συνεργάζεται στενά με την Ενδοκρινολογική Κλινική, τη Νεφρολογική Κλινική και το Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής του Νοσοκομείου μας.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ

Η Μονάδα έχει δημιοργήσει ηλεκτρονική βάση καταγραφής των περιστατικών και με την εξαγωγή δεδομένων και στατιστικών συμπερασμάτων συμμετέχει ενεργά στα παγκόσμια συνέδρια προσφέροντας τη δική της εμπειρία. Επιπλέον με συνεχή συμμετοχή και μετεκπαιδευτικά προγράμματα προωθεί την εφαρμογή πρωτοποριακών για τα ελληνικά δεδομένα τεχνικών.

Το ιατρείο λειτουργεί κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 10-12 π.μ. στα εξωτερικά ιατρεία της Κλινικής.

Εκεί οι ασθενείς εκτός από τη λήψη του ιστορικού, την κλινική εξέταση και την εκτίμηση των εργαστηριακών και παρακλινικών εξετάσεων, υποβάλλονται και σε FNA των όζων του θυρεοειδούς, εάν αυτό κρίνεται σκόπιμο.

Προσθήκη σχολίου

επιστροφή στην κορυφή