Κλινική Χειρουργικής Ογκολογίας, ΠΑ.Γ.Ν.Η.

ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Υπεύθυνος: Ιωάννης Μελισσάς

H Μονάδα Χειρουργικών Μεταβολικών Νοσημάτων και Νοσογόνου Παχυσαρκίας εξελίχθηκε ως συνέχεια της θεσμοθετημένης από το Πανεπιστήμιο Μονάδας Εντερικής και Παρεντερικής Διατροφής.Από το 1992 όταν άρχισαν οι δραστηριότητες της, κύρια με την χειρουργική αντιμετώπιση ασθενών με νοσογόνο παχυσαρκία, η Μονάδα έχει να παρουσιάσει έργο τόσο σε κλινικό όσο και σε ερευνητικό επίπεδο στον Τομέα του Μεταβολισμού των χειρουργικών ασθενών αλλά και στη θεραπευτική αντιμετώπιση ασθενών με υπερβολική παχυσαρκία. Παράλληλα στο εργαστήριο της Μονάδας έχουν υποβληθεί σε μελέτες του βασικού μεταβολισμού 178 ασθενείς με τη χρήση της έμμεσης θερμιδομετρίας.Στο κλινικό επίπεδο έχουν χειρουργηθεί συνολικά 118 ασθενείς ενώ έχουν υποβληθεί σε επανεγχειρήσεις άλλοι έξι ασθενείς (Πίνακας 1). Από αυτούς οι τέσσερις είχαν χειρουργηθεί σε άλλες κλινικές ενώ οι δυο ήταν ασθενείς της Μονάδας που εμφάνισαν επιπλοκές όπως διάσπαση της κάθετης γραμμής συρραφής. Όλοι οι ασθενείς αυτοί αντιμετωπίστηκαν με επιτυχία. Οι ασθενείς μας παρουσίασαν απώλεια βάρους σε ποσοστό 87% σε follow up δυο ετών τουλάχιστον, που θεωρείται από τα καλύτερα αποτελέσματα όχι μόνο σε Ελληνικό αλλά και σε Διεθνές επίπεδο, για περιοριστικού τύπου επεμβάσεις.Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της Μονάδος εικοσιοκτώ ασθενείς υπεβλήθησαν σε Λαπαροσκοπική Γαστροπλαστική με μόνο δυο μετατροπές σε ανοικτή εγχείρηση.Η Μονάδα είναι ένα από τα εννέα κέντρα στον κόσμο που έχει θεραπεύσει ασθενείς με την μέθοδο της Λαπαροσκοπικής Γαστροπλαστικής.Από πλευράς ερευνητικού έργου από την Μονάδα έγιναν πολλές δημοσιεύσεις σε Διεθνή περιοδικά που περιλαμβάνονται στο Index Medicus (βλέπε δημοσιεύσεις κλινικής), σε Ελληνικά Περιοδικά καθώς και περιλήψεις δημοσιευμένες σε Διεθνή περιοδικά που περιλαμβάνονται στο Index Medicus αλλά και σε πρακτικά Ελληνικών και Διεθνών Συνεδρίων.

Προσθήκη σχολίου

επιστροφή στην κορυφή