Κλινική Χειρουργικής Ογκολογίας, ΠΑ.Γ.Ν.Η.


ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Η Κλινική άρχισε να λειτουργεί το 1989, στις εγκαταστάσεις του Παν/κού Νοσοκομείου Ηρακλείου, στο δεύτερο όροφο του Β’ Κτιρίου, όπου παραμένει έως και σήμερα. Η όλη οργάνωση και τα εγκαίνια της Κλινικής έγιναν από τον Αναπλ. Καθηγητή Χειρουργικής του Παν/μίου Κρήτης, κ. Δημήτριο Τσιφτσή, ο οποίος υπήρξε και ο πρώτος διευθυντής της. Υπεύθυνη για τη νοσηλευτική οργάνωση της Κλινικής και πρώτη προϊσταμένη της, ήταν η κ. Μαρία Δημητράκη. Σταδιακά άρχισε να στελεχώνεται από ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και να αναπτύσσει ποικίλες δραστηριότητες στα πλαίσια της Χειρουργικής Ογκολογίας. Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι ήταν και παραμένει η πρώτη και μοναδική Κλινική στον Ελλαδικό χώρο με τον τίτλο αυτό. Παράλληλα εισήλθε σταδιακά στο πρόγραμμα γενικών εφημεριών καλύπτοντας όλο το φάσμα της Γενικής Χειρουργικής.

ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

  1. Ο καθηγητής Δημήτριος Τσιφτσής υπήρξε ο πρώτος διευθυντής στην Κλινική της Χειρουργικής Ογκολογίας του Παν/κού Νοσοκομείου Ηρακλείου (1989-2008). Η συμβολή του στην οργάνωση της Κλινικής υπήρξε πολύτιμη και καθοριστική, δεδομένου ότι κατά τη διάρκεια της θητείας του αναπτύχθηκαν όλα τα γνωστικά αντικείμενα και μονάδες που αναφέρονται σε άλλο σημείο της ιστοσελίδας, πολλές εκ των οποίων ήταν για την εποχή τους και είναι ακόμα σήμερα πρωτοποριακές στη χώρα μας. Στις 30 Μαΐου 2008, μετά από εικοσαετή συνεχή προσφορά στα δρώμενα, παραιτήθηκε από τα καθήκοντά της διεύθυνσης της Κλινικής.
  2. Ο κ. Εμμανουήλ Γοντικάκης ήταν από τα πρώτα στελέχη της Κλινικής της Χειρουργικής Ογκολογίας. Ήταν ο πρώτος επιμελητής της Κλινικής και εργάστηκε σε αυτή από τις 3 Αυγούστου του 1989 έως τις 3 Σεπτεμβρίου 1997.
  3. Ο κ. Θωμάς Τσαγκατάκης εργάστηκε ως επιμελητής Α’ Χειρουργικής από το 1998 έως το 2001. Από το 2001 και μετά εργάζεται ιδιωτικά στην πόλη του Ηρακλείου.


ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

  1. Η Μαρία Δημητράκη, νοσηλεύτρια ΤΕΙ, υπήρξε η πρώτη προϊσταμένη της Κλινικής της Χειρουργικής Ογκολογίας. Υπηρέτησε σε αυτή από το 1989-2011. Κατά τη διάρκεια της υπερ-εικοσαετούς της παραμονής, εργάστηκε συγκινητικά και προσέφερε τα μέγιστα στην οργάνωση, το ξεκίνημα, τη στελέχωση και την όλη ανάπτυξή της. Η παρουσία της υπήρξε άκρως καθοριστική για τη σημερινή εικόνα και παροχή υπηρεσιών στους ασθενείς της Κλινικής.
Διατελέσαντες Διευθυντές

tsiftsis

 


Τσιφτής Δημήτριος


melissas

 


Μελισσάς Ιωάννης