Εκτύπωση
-Coloplast

Ostomy Care, Urolory & Continence Care, Wound and Skin Care   

logo-coloplast

-Convidien

Τμήμα αναλωσίμων και υλικών χειρουργικών επεμβάσεων

 convidien

-Specifar

Φαρμακευτική εταιρία

 specifar

-Intertronics

Εταιρία Ιατρικών προϊόντων υψηλής τεχνολογίας

 intertronics

-Conecta

Εταιρία Ιατρικών ειδών και μηχανημάτων

 

-AstraZeneca  

Φαρμακευτική εταιρία

 astrazeneca