Κλινική Χειρουργικής Ογκολογίας, ΠΑ.Γ.Ν.Η.

Η τριετία αυτή θα αποτελείται από δύο ομάδες δραστηριοτήτων που θα τρέχουν παράλληλα. Η μία ομάδα αφορά στις δραστηριότητες που θα εφοδιάζουν με τις ελάχιστες απαιτούμενες γνώσεις για την απόκτηση της ειδικότητας της Γενικής Χειρουργικής. Η άλλη ομάδα θα αφορά τις δραστηριότητες εκείνες που έχουν σχέση με την εκπαίδευση σε αντικείμενο ιδιαίτερου ενδιαφέροντος όπως αυτό έχει εκδηλωθεί από τον ειδικευόμενο.

Παρακάτω φαίνονται τα απαιτούμενα επίπεδα γνώσεων, κλινικών ικανοτήτων και τεχνικών δεξιοτήτων ανά έτος για την ειδικότητα της Γενικής Χειρουργικής:

ΒΛΑΒΕΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΡΙΟΥ – ΕΚΛΕΚΤΙΚΑ

ΣΤΟΧΟΣ: Αναγνώριση και κατάλληλος χειρισμός κακοήθων δερματικών βλαβών.
*Βασικοκυτταρικό καρκίνωμα: Διάγνωση και θεραπεία.
*Κακόηθες Μελάνωμα: Διάγνωση και κατάλληλη παραπομπή
*Πλακώδες καρκίνωμα: Διάγνωση και κατάλληλη παραπομπή αν είναι μεγάλο

 

 Γνώσεις/Κλινικές Ικανότητες – Κλινικές καταστάσεις, Παθολογία, ΧειρισμόςΕπίπεδοΤεχνικές ΔεξιότητεςΕπίπεδο
ΓΕΝΙΚΑ        
Εκλεκτικά Καλοήθεις Βλάβες Δέρματος 4 Βιοψία εκτομής 4
  Κήλη 4 Πλαστική κήλης 3
      Υποτροπή κήλης/μετεγχειρητική κήλη 2
  Λαπαροσκοπική Χειρουργική - Περιεγχειρητικός χειρισμός, επιπλοκές 3 Δημιουργία πνευμοπεριτοναίου 3
  Γενετική πλευρά χειρουργικών παθήσεων 3    
  Αρχές ογκολογίας 3    
Επείγοντα Επιφανειακές φλεγμονές και αποστήματα 4 Παροχέτευση επιφ. αποστημάτων 4
      Synergistic gangrene 2
  Περιτονίτιδα - διάτρηση κοίλου σπλάγχνου, σκωληκοειδίτις, παγκρεατίτιδα, οξ. χολοκυστίτις 4 Σκωληκοειδεκτομή Ανοικτ. 4, Λαπ. 3
      Συρραφή διατρηθέντος πεπτ. Έλκους 3
      Επέμβαση Hartman 2
      Χολοκυστεκτομή οξεία- Ανοικτ/Λαπ 2
      Εκτομή λεπτού εντέρου 2
  Οξεία εντερική απόφραξη (συμπερ. περιεσφιγμένη κήλη) 3 Μη ανατασσόμενη / περιεσφιγμένη κήλη 2
      Λύσις συμφύσεων 3
      Δεξιά ημικολεκτομή 2
      Αρ. Κολεκτομή +- στομία 2
      Εκτομή λεπτού εντέρου 2
  Αμβλύ τραύμα 3 Λαπαροτομία 2
      Επεμβάσεις/Χρόνοι για τραύμα σπληνός,ήπατος παγκρέατος, εντέρου 2
  Διατιτραίνον τραύμα 3 Λαπαροτομία 2
      Επεμβάσεις/Χρόνοι για τραύμα σπληνός,ήπατος παγκρέατος, εντέρου 2
  Τραύμα Θώρακος 2 Θωρακοτομή και έλεγχος αιμορραγίας 1
  Αρτηριακή κάκωση 2 Fasciotomy 2
  Οξεία αιμορραγία ΓΕΣ 3 Ελεγχος αιμορραγίας ενδοσκ./ανοικτά 2
  Οξέα ουρολογικά προβλήματα 3    
  Οξέα γυναικολογικά προβλήματα 2 Λαπαροσκόπιση για οξεία κοιλία 2
  Επείγουσες καταστάσεις οσχέου σε όλες τις ηλικίες 3 Συστροφή όρχεως 2
Εντατική Ιατρική Παθοφυσιολογία υποβολαιμικού και σηπτικού σοκ 3    
  Αιμορραγική διάθεση και Θρομβοεμβολική νόσος 3    
  Υποστήριξη θρέψης 3    

 

 

 Γνώσεις/Κλινικές Ικανότητες – Κλινικές καταστάσεις, Παθολογία, ΧειρισμόςΕπίπεδοΤεχνικές ΔεξιότητεςΕπίπεδο
ΕΙΔΙΚΑ        
Οισοφαγος - Στομάχι Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση 2 Χειρουργική παλινδρόμησης 2
  Καρκίνος Οισοφάγου 2 Οισοφαγεκτομή 2
  Καρκίνος Στομάχου 2 Γαστρεκτομή  
  Παχυσαρκία 2 Επεμβάσεις 2
  Πεπτικό έλκος και επιπλοκές 3    
  Ενδοσκόπηση ΓΕΣ 2 ή 3 Γαστροσκόπηση (Βασικά) 3 GI Interest - 2 non-GI
Ηπαρ, Χοληφόρα, Πάγκρεας Νόσος Χοληδόχου κύστης 3 Λαπ. Χολοκυστεκτομή 3
      Ανοικτή χολοκυστ. 2
      Ανοικτή χολοκυστ. 2
      ΔΧΠ 2
  Οξεία Παγκρεατίτιδα 3    
  Καρκίνος Παγκρέατος 2 Παγκρεατοεκτομή 2
Παχύ - Ορθό Φλεγμονώδης νόσος εντέρου 2 Ειλεοπρωκτική αναστόμωση 2
  Λειτουργική νόσος εντέρου (συμπ. ψευδοαπόφραξη, συστροφή) 2 Χειρουργική για πρόπτωση 2
      Λύσις συμφύσεων 3
  Καρκίνος παχέος 2 Τμηματική εκτομή 2
      Πρωκτεκτομή 2
      Πρόσθια εκτομή 2
      Σχηματισμός στομίας 2
  Πρωκτός - Αιμορροίδες, ραγάδα και συρίγγια 3 Αιμορροιδεκτομή 2
      Χειρουργ. ραγάδας 2
      Χειρουργ. συριγγίου 2
      Παροχ. περιεδρικού αποστήματος 4
      Κύστις κόκκυγος 3
  Εκκολπωματική νόσος 2 Σύγκλειση κολοστομίας 1
  ΚΕνδοσκόπηση κατώτερου πεπτικού 2 ή 3 Κολονοσκόπηση (βασικά) 3 GI interest, 2 non GI
Μαστός Καλοήθεις παθήσεις μαστού 2 Εκτομή ογκιδίου 3
  Οξεία φλεγμονή μαστού 3 Παροχέτευση αποστήματος μαστού 4
  Καρκίνος του μαστού 2 Ευρεία εκτομή 2
      Απλή μαστεκτομή 2
Ενδοκρινείς Νόσος θυρεοειδούς 2 Θυρεοειδεκτομή 2
Αγγεία Αγγειακή ισχαιμία - Οξεία 3 Εμβολεκτομή μηριαίας 2
      Θρομβόλυση 1
  Αγγειακή ισχαιμία - Χρόνια 3 Αορτολαγόνιο/μηριαίο bypass 2
      Υποβουβωνικό bypass 2
      Ακρωτηριασμός κάτω άκρου 2
      Αγγειοπλαστικές 2
  Κοιλιακό αορτικό ανεύρυσμα 2 Επιδιόρθωση ανευρύσματος 2
      Επιδιόρθωση ανευρύσματος με stent 2
  Νόσος Καρωτίδος 2 Καρωτιδική ενδαρτηριεκτομή 2
      Αγγειοπλασατική καρωτίδος και stent 2
  Νόσοι φλεβών 3 Κιρσοί απλοί 2
      Κιρσοί υποτροπή 2
  Ελκη κάτω άκρων 3 Χειρουργικός καθαρισμός φλεβικού έλκους 3
  Διαβητικό πόδι επιπλοκές 3 Παροχέτευση φλεγμονής 3
      Ακρωτηριασμός δακτύλου 3
      Ray amputation 2
      Forefoot amputation 2