Κλινική Χειρουργικής Ογκολογίας, ΠΑ.Γ.Ν.Η.

Στο 2ο έτος στόχος είναι η εκπαίδευση στα κοινά προβλήματα της Γενικής Χειρουργικής

(1) Κοινά έκτακτα προβλήματα: Οξεία κοιλία, Κοιλιακό τραύμα, Οξείες αγγειακές διαταραχές, οξέα ουρολογικά προβλήματα και επιφανειακές λοιμώξεις

(2) Κοινά τακτικά περιστατικά: Κήλες κοιλιακού τοιχώματος, βλάβες δέρματος και υποδορίου, πρωτοπαθείς κιρσοί, παθήσεις χοληδόχου κύστης, κακοήθειες ανώτερου και κατώτερου γαστρεντερικού, αγγειακή ανεπάρκεια και ογκίδια μαστού

Θα αποκτηθεί κάποια χειρουργική εμπειρία στην εκλεκτική θεραπεία κηλών του κοιλιακού τοιχώματος, πρωτοπαθών κιρσών, εκτομή καλοήθων δερματικών και υποδόριων βλαβών και εντοπισμένων κακοηθειών δέρματος και χειρουργική κοιλίας.

ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΕΤΟΥΣ

Γνώσεις: Βασικές γνώσεις αντιμετώπισης των ασθενών με βασικά τακτικά και έκτακτα προβλήματα (συμπεριλαμβανομένης της ανατομίας, φυσιολογίας, φαρμακολογίας και ακτινολογίας), Κλινική εμφάνιση και παθολογίας των συνήθων τακτικών και εκτάκτων περιστατικών, Βασικές αρχές αντιμετώπισης των παραπάνω ασθενών

Κλινικές Ικανότητες (επίπεδο):(4)Προεγχειρητική και μετεγχειρητική εκτίμηση των παραπάνω ασθενών συμπεριλαμβανομένων των συνοδών παθήσεων στο πλαίσιο της βασικής χειρουργικής πάθησης, (3) Ρύθμιση ισοζυγίου υγρών και υποστήριξης θρέψης; μετεγχειρητική αναλγησία; θρομβοπροφύλαξη; περιποίηση τραύματος, (3) Αξιολόγηση και προγραμματισμό διερεύνησης νέων αλλά και παλαιών ασθενών στα εξωτερικά ιατρεία, (3) Αξιολόγηση και χειρισμό ασθενών με επείγουσες καταστάσεις συμπεριλαμβανομένης της πρωτογενούς και δευτερογενούς εκτίμησης και καθορισμό κατάλληλων εξετάσεων.

Τεχνική Επιδεξιότητα και Επεμβάσεις (επίπεδο):(3) Τοποθέτηση θωρακικής παροχέτευσης (Bullaw), (3) Τοποθέτηση κεντρικής φλεβικής γραμμής, (3) Τοποθέτηση υπερηβικού καθετήρα, (3) Βιοψία με βελόνα (FNA, Trucut), (3) Άκαμπτη σιγμοειδοσκόπηση, (4) Εκτομή καλοήθους δερματικής και υποδορίου βλάβης, (4) Εισφρυση όνυχος, (3) Εκτομή κακοήθους δερματικής βλάβης, (3) Θεραπεία αιμορροίδων σε εξωτερική βάση, (2) Εκτομή ογκιδίου μαστού, (2)Τοποθέτηση ομφαλικού τροκαρ και δημιουργίαπνευμοπεριτοναίου, (2) Ανοιγμα και κλείσιμο τομής μέσης λαπαροτομίας (3) Σκωληκοειδεκτομή, (2) Πλαστική βουβωνοκήλης, (2) Πλαστική πρωτοπαθούς κήλης κοιλιακού τοιχώματος, (2) Επέμβαση πρωτοπαθών κιρσών άκρου.

Σε ότι αφορά στις γνώσεις, κλινικές ικανότητες και τεχνική επιδεξιότητα σε επεμβάσεις οι οποίες δεν διενεργούνται στην κλινική οι ειδικευόμενοι θα εκτεθούν σε αυτές στις αντίστοιχες κλινικές (αγγειοχειρορυγική και ουρολογία) μετά από σχετική συνεννόηση.

Με το τέλος του 2ου έτους ο ειδικευόμενος θα αξιολογείται συνολικά για τα πρώτα 2 χρόνια σύμφωνα με τα πρότυπα των εξετάσεων του MRCS, από το αγγλικό εκπαιδευτικό σύστημα.