Κλινική Χειρουργικής Ογκολογίας, ΠΑ.Γ.Ν.Η.

Οι προσπάθειες κατοχύρωσης ενός αξιόπιστου εκπαιδευτικού προγράμματος για την απόκτηση της ειδικότητας Γενικής Χειρουργικής στην Ελλάδα είναι αρκετές αλλά δυστυχώς αναποτελεσματικές. Ακόμα και σήμερα δεν υπάρχει ένα ενιαίο, επιστημονικά εγκεκριμένο από τα αρμόδια ιατρικά όργανα και κυρίως υποστηριζόμενο και ελεγχόμενο από την πολιτεία, προσαρμοσμένο στις ανάγκες της χώρας μας εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Η ποιότητα της εκπαίδευσης των ειδικευομένων είναι καθαρά θέμα τύχης και συγκυρίας αφού εξαρτάται από τη σειρά σε λίστα, την κατεύθυνση την οποία έχει αλλά και την κατάσταση στην οποία θα βρίσκεται η κλινική στην οποία επέλεξαν να "βάλουν τα χαρτιά τους" αλλά κυρίως από τις ικανότητες, τις γνώσεις και τη διάθεση αυτών οι οποίοι ορίστηκαν ως εκπαιδευτές τους χωρίς ποτέ να ερωτηθούν και χωρίς ποτέ να ελεγχθούν για τη ποιότητα του έργου αυτού. Σημαντικότατη παράμετρος στην αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων παίζει η διάθεση για μάθηση και ο προσωπικός κόπος και θυσίες που κάνει κάθε εκπαιδευόμενος ξεχωριστά στην προσπάθειά του να καλύψει τα διάφορα κενά και ασυνέχειες της μάθησης. Δεν είναι λοιπόν υπερβολή να λεχθεί ότι ένα σημαντικό μέρος του "τελικού προϊόντος" που είναι ο ειδικευμένος στη Γενική Χειρουργική εξαρτάται από την πρώτη ύλη.

Η Κλινική Χειρουργικής Ογκολογίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου έχει μια μακρά παράδοση στις προσπάθειες δημιουργίας ενός εκπαιδευτικού προγράμματος που θα εκπαιδεύει Γενικούς Χειρουργούς οι οποίοι θα μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες των καιρών τους. Η Κλινική θέλοντας να περάσει σε μια άλλη εποχή στην οποία λόγω των πολιτικών και οικονομικών συγκυριών της χώρας αναμένονται μεγάλες αλλαγές στο εργασιακό περιβάλλον που θα επηρεάσουν αναμφίβολα όλους τους τομείς συμπεριλαμβανομένης και της εκπαίδευσης ικανών ιατρών αποφάσισε την εκπόνηση ενός "δικού" της προγράμματος εκπαίδευσης στην ειδικότητα το οποίο θα κοιτά στο μέλλον, προετοιμάζοντας "τους χειρουργούς του μέλλοντος", εφοδιάζοντάς τους με τις γνώσεις και τις ικανότητες να ανταποκριθούν σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον που πλέον δεν είναι εθνικό αλλά παγκόσμιο.

Η Κλινική θεωρεί ότι δεν χρειάζεται να "ξαναεφεύρει τον τροχό"!!. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμά της για την απόκτηση της ειδικότητας γενικής χειρουργικής βασίζεται στο αντίστοιχο του NHS, ενός συστήματος που έχει δείξει την αξία του στο πέρασμα των χρόνων και στο οποίο βρίσκουν εργασιακό καταφύγιο πολλοί από τους νέους έλληνες χειρουργούς. Είναι ένα σύστημα που εκπαιδεύει αυτάρκεις γενικούς χειρουργούς, συντηρητικό κατά βάση που υιοθετεί όμως τις μοντέρνες εξελίξεις αφού τις αξιολογήσει εξαντλητικά.Οι ειδικευμένοι της μπορούν να σταθούν επάξια σε οποιοδήποτε περιβάλλον από αυτό ενός μεγάλου πανεπιστημιακού νοσοκομείου μέχρι αυτό ενός μικρού περιφερειακού νοσοκομείου.

Είναι προφανές ότι το νομικό καθεστώς στην Ελλάδα βάζει αρκετούς περιορισμούς στην πλήρη "αντιγραφή" του προγράμματος όμως είναι επίσης γνωστό ότι αν υπάρχει θέληση αρκετοί από αυτούς τους περιορισμούς μπορούν να παρακαμφθούν για την εξυπηρέτηση του προγράμματος και χωρίς να τίθεται θέμα παρανομίας.

Επιμέλεια εκπαιδευτικού προγράμματος χειρουργικής Ηλίας Σανιδάς, τ. Επικ.Καθηγητής Χειρουργικής.