Κλινική Χειρουργικής Ογκολογίας, ΠΑ.Γ.Ν.Η.

-Coloplast

Ostomy Care, Urolory & Continence Care, Wound and Skin Care   

logo-coloplast

-Convidien

Τμήμα αναλωσίμων και υλικών χειρουργικών επεμβάσεων

 covidien

-Specifar

Φαρμακευτική εταιρία

 SPECIFARlogo2

-Intertronics

Εταιρία Ιατρικών προϊόντων υψηλής τεχνολογίας

 intetronics

-Conecta

Εταιρία Ιατρικών ειδών και μηχανημάτων

 Connekta Hellas Logo

-AstraZeneca  

Φαρμακευτική εταιρία

 astrazeneca